Disco Ensemble - Zombies


 Band Members

Mikko Hakila
Miikka Koivisto
Lasse Lindfors
Jussi Ylikoski
 Band Related Links
Disco Ensemble Myspace
Disco Ensemble Official Site